TUTKIMUKSEEN JA KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA
ERITYISOSAAMISTA KAIKENLAISISSA VASTUUKYSYMYKSISSÄ

PAREMPI OSATA YKSI ASIA HYVIN
KUIN KYMMENEN SUURIN PIIRTEIN

PERUSTEELLISUUS ON PAHE, HARVOIN

Palvelut

Asuntokauppariidat

Asunnon ja kiinteistön kaupan vastuukysymysten selvittäminen mm. terveyshaittaperusteisten virhetyyppien osalta edellyttää saumatonta yhteistyötä rakennustekniikan asiantuntijoiden...

Lue kokonaan +

Vakuutusoikeudelliset toimeksiannot

Kaikki vakuutusoikeudelliset toimeksiannot yli 15 vuoden kokemuksella alan juridiikasta ja riidanratkaisumenettelyistä. Toimiston omistaja...

Lue kokonaan +

Yritysten ja kuluttajien sopimusriidat

Tavaroiden ja palveluiden kauppaan sekä muihin sopimussuhteisiin liittyvät erimielisyydet yritysten välillä ja suhteessa kuluttajiin edellyttävät sopimus- ja kuluttajaoikeuden laajaa...

Lue kokonaan +

Rikosoikeus

Yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden toimintaan liittyvät rikosoikeudelliset toimeksiannot, joihin voi liittyä merkittäviäkin taloudellisia vastuita, kuuluvat...

Lue kokonaan +

Oikeusapu- ja pro bono –toimeksiannot

Suomen Asianajajaliiton periaatteiden mukaisesti toimisto ottaa hoidettavakseen valikoidusti kaikenlaisia toimeksiantoja henkilöiltä, jotka...

Lue kokonaan +